Zamów książkę

Aktualne i pogłębione analizy odpowiedzialności karnej artysty za obrazę uczuć religijnych, autorstwa przedstawicieli doktryny oraz praktyków. Pierwsza tego typu publikacja w Polsce.

Odpowiedzialność karna artysty za obrazę uczuć religijnych, red. FIlip Ciepły, Warszawa 2014.

Spis treści:


Filip Ciepły - Wprowadzenie

Krzysztof Zanussi - Bluźnierstwo czy sztuka?
Henryk Kiereś - Spór o sztukę. Pomiędzy moralnością a prawem.

Artur G. Miziński - Przestępstwo bluźnierstwa w prawie kanonicznym.

Jan Bury - Przestępstwo bluźnierstwa w doktrynie prawnej islamu.

Cyprian Moryc - Odpowiedzialność artysty za przekaz twórczy.

Przemysław Czarnek - Konstytucyjne granice wolności twórczości artystycznej w kontekście prawa do ochrony uczuć religijnych.

Michał Skwarzyński - Bluźnierstwo w świetle standardów ochrony praw człowieka

Dobrochna Bach-Golecka - Akt bluźnierczy w świetle prawa europejskiego.

Jarosław Majewski - Czy kontratyp sztuki istnieje?

Mikołaj Małecki - Kontratyp sztuki de lege lata.

Magdalena Budyn-Kulik, Marek Kulik - Możliwość wyłączenia odpowiedzialności karnej artysty za bluźnierstwo.

Wiesław Kozielewicz - Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach o przestępstwo obrazy uczuć religijnych.

Wojciech Cieślak - Kontratyp swobody artystycznej w oczach praktyka.

Mateusz Maria Bieczyński - Kontratyp sztuki - ujęcie prawno-porównawcze

Filip Ciepły - Satyra i karykatura wobec wartości religijnych w świetle przepisów prawa prasowego.

Mirosław Kopeć - Kontratypy pozaustawowe a zasada trójpodziału władzy.


Wydawca: Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
www.ordoiuris.pl

Osoby zainteresowane nabyciem publikacji prosimy o kontakt mailowy
pod adresem: konferencja@ordoiuris.pl